Home

Hallo, ik ben Sharita en geef jullie achtergrond informatie over het onderwerp Recht op Onderwijs.
Algemeen

Wat zijn Millenniumdoelstellingen?
De Millenniumdoelstellingen zijn afspraken die regeringsleiders met elkaar hebben gemaakt op een bijeenkomst van de Verenigde Naties in 2000. Zo streven de regeringsleiders ernaar dat in 2015 alle jongens en meisjes op de wereld naar school kunnen; dat de armoede in 2015 gehalveerd is; en dat minder mensen sterven aan bijvoorbeeld hiv/aids. Meer informatie over de VN Millenniumdoelstellingen vind je op de Engelstalige website www.un.org/millenniumgoals of in het Nederlands op http://www.ncdo.nl/index.php/article/articleview/121/1/8/.

Alfabetisering

Niet weten hoe laat de trein vertrekt, hoe je macaroni moet koken of hoeveel een brood kost. Geen boodschappenlijstje kunnen maken en geen verjaardagswens op een kaartje naar je beste vriend kunnen sturen. Daar hebben 877 miljoen mensen in de wereld last van. Zij kunnen namelijk niet lezen en schrijven. Voor jou en mij is het begrijpen van letters en cijfers heel gewoon. Maar voor veel wereldbewoners niet. Deze groep wordt analfabeet genoemd. Wil je weten hoe analfabetisme ontstaat? En wat er aan te doen is? Deze lesbrief laat het je weten!

Klik hier om de lesbrief te openen.

Grondrechten

Onderwijs en Recht, deze twee woorden hebben op verschillende manieren met elkaar te maken. In dit paper staat onderwijs als grondrecht, het recht op onderwijs centraal. Iedereen heeft recht op onderwijs. Maar wat bedoelen we er mee? In dit paper wordt er uitgebreid informatie gegeven over onderwijs als grondrecht. In een aantal internationale documenten en verklaringen kunt u lezen over het recht op onderwijs. Daarnaast wordt er uitgelegd wat al deze verdragsteksten voor ons betekenen. In Nederland zijn kinderen verplicht om tot hun 16de jaar naar school te gaan. Dat staat in de leerplichtwet. In de loop der jaren zijn er aantal veranderingen gebracht in de leerplichtwet. In het paper wordt er een samenvatting gegeven wat deze veranderingen zijn. Kinderarbeid belemmert de verwezenlijking van het recht op onderwijs. Naar schatting werken er 120 miljoen kinderen over de hele wereld meer dan negen uur per dag. Op welke manieren men kinderarbeid wil uitbannen en welke organisaties zich inzetten voor de bestrijding van kinderarbeid leest u in dit paper. Steeds meer scholieren hebben een baantje. En wie wil gaan werken krijgt te maken met allerlei regels. Die regels worden in het paper uitgebreid beschreven. Download hele artikel

Leren

In Nederland zitten er gemiddeld zo’n 25 leerlingen in een klas en gaan de leerlingen vijfenhalf uur per dag naar school. Als je dat omrekent naar hoeveel tijd de leraar per dag heeft voor een leerling, is dat ongeveer een kwartier. Net genoeg om jouw specifieke vragen te beantwoorden.
Nog niet eens zo heel lang geleden zaten soms zelfs meer dan 50 leerlingen in een klas. In Nederland komt dat niet meer voor, in het buitenland soms wel. Kan je voorstellen hoe druk dat is. Zou jij je dan nog kunnen concentreren op de les?

Nieuwe boeken en leraren in Irak
Sinds de val van Saddam Hoessein werkt men hard aan het maken van nieuwe schoolboeken voor de schoolkinderen van Irak. In de oude boeken staat veel reclame voor de oude dictator. Ook staat er bijvoorbeeld dat de kinderen altijd paraat moesten zijn om te vechten tegen de vijand. De nieuwe situatie in het land, vraagt om nieuwe schoolboeken. Het duurt wel even voordat de nieuwe boeken af zijn. Sommige scholen kunnen alweer beginnen. Anderen moeten nog wachten op het nieuwe materiaal.

Nieuwe leerkrachten
Door de val van Saddam Hoessein breekt er ook een nieuwe tijd aan voor de leraren van Irak. Zij moeten leren te werken met de nieuwe boeken. Ze mogen geen reclame meer maken voor Saddam Hoessein of voor wapengebruik. De nieuwe situatie in het land vraagt dus ook om nieuwe leerkrachten!

School en wonen

Als je verhuist, ga je meestal ook naar een andere school. Maar wat doe je als in je nieuwe woonplaats geen school in de buurt is? Dan ga je met de fiets, het openbaar vervoer of de schoolbus. En als de school verwoest is door bijvoorbeeld brand, wat doe je dan? Dan wordt er vast snel een noodlokaal geregeld. Als jij maar naar school kunt, want school is belangrijk. In Amsterdam verhuizen jaarlijks 60 duizend mensen. Om het verhuizen in Amsterdam allemaal wat makkelijker te maken hebben een initiatief gestart waar kinderen snel zich thuis kunnen voelen in hun nieuwe omgeving.

Vroege vogels in Afghanistan
Bij het ochtendgloren, om half zes, lopen er al duizenden kinderen door de straten van Kaboel, de hoofdstad van Afghanistan, op weg naar de bijlesschool. Toen er nog oorlog was in hun land konden ze niet naar school. Nu nemen ze zelfs extra les voordat de echte school begint. Nu willen ze niets liever dan naar school gaan. Vooral Engels is razend populair.

Meisjes in een klaslokaal tussen de ruïnes
Afghanistan was tot voor kort een land in oorlog. Eerst tegen de Russen. Toen raakten de Afghaanse krijgsheren onderling slaags. In 1995 verdreven de Taliban-strijders de krijgsheren, het bleef oorlog in het land. Van de Taliban-strijders mochten de meisjes niet naar school. En vrouwen mochten niet werken. De meeste scholen werden in de oorlogen verwoest. In november 2001 werden de Taliban verdreven. Nu gaan bijna alle meisjes weer naar school. En geven veel vrouwen weer les. Dankzij hulp uit het buitenland gaan nu ruim drie miljoen Afghaanse kinderen weer naar school.

Schoolgeld afgeschaft
Veel arme gezinnen houden hun kinderen, en dan voornamelijk hun dochters, thuis omdat ze geen schoolgeld kunnen betalen. In Kenia is het schoolgeld afgeschaft, waardoor het aantal kinderen dat naar school gaat flink is toegenomen.

Werken en spelen

Op woensdagmiddag kisten sjouwen op de markt. Op zaterdag vakken vullen bij de supermarkt. De euro’s die je verdient zijn lekker meegenomen, want je zakgeld is altijd op. Niks mis mee toch?

En dan op zondag lekker geen tijd voor school, maar voor sport. Wat heeft dat nu met leren te maken, vraag je je misschien af. Alles en niks. Sporten is gezond. Maar dat niet alleen. Je leert er ook veel van, zoals samenwerken om de bal in het doel te krijgen. En hoe belangrijk ‘fair play’ is. Hoe je omgaat met tegenstanders. En als je gewonnen hebt, dan voel je je veel beter, dat is weer goed voor je zelfvertrouwen. Heb jij enig idee hoe belangrijk het is voor straatkinderen in Brazilië, dat een Braziliaanse voetballer wereldberoemd is? Daarvan krijgen zij het idee dat er voor hen ook een kans is.

Liever werken?
Cibayut is een wijk in Bandung, Indonesië. Iedereen maakt er schoenen. Ook kinderen zitten in de ateliers en knippen en plakken het leer tot een mooie schoen. Diki (14 jaar) ging vroeger wel naar school, maar vond school niet leuk genoeg. Toen heeft hij gesolliciteerd bij een schoenatelier. En hij werd aangenomen. Nu maakt hij al twee jaar schoenen. Hij werkt van acht uur ‘s morgens tot half zes. In het begin moest Diki nog wat wennen. Vooral de lijmlucht gaf hem een high (soort verdoofd of dronken) gevoel.

Ongezond
Yusep (11) en Yogi (11) wonen en werken op de vuilnisbelt van Bandung. Daar wordt het afval gesorteerd: glas bij glas, blik bij blik en al het plastic bij elkaar. De kinderen gaan ‘s ochtends naar school. In de middag werken ze mee. Om ervoor te zorgen dat er voldoende geld is om eten te kopen. Het werk is wel ongezond.

2004: Onderwijs in Nederland

In Nederland is onderwijs ook zeer belangrijk, door de grote verschillen de etnische groepen is het lastig om iedereen op hetzelfde niveau Nederlands te laten denken en communiceren.  In Amsterdam hebben wij voor scholieren een iniatief gestart genaamd huiswerkbegeleiding amsterdam. Huiswerkbegeleiding Amsterdam is voor iedereen die moeite heeft om op school bij te blijven benen.

2005: Meisjes en onderwijs

Hoewel het recht op onderwijs is verankerd in vele internationaal ondertekende verklaringen en verdragen, gaan naar schatting wereldwijd 115 miljoen kinderen niet naar school. Ook in de geïndustrialiseerde landen komt dit probleem voor: ongeveer 2,5 miljoen kinderen volgen in deze landen geen onderwijs. De meerderheid van hen is een meisje. Eén op de zes bewoners van deze aarde is analfabeet. Dat zijn 875 miljoen mensen. En ook hier is de meerderheid vrouw. In de Millenniumdoelstellingen staat dat in 2005 ook meisjes naar school moeten kunnen gaan.

Onderwijs is de sleutel

Wereldwijd is men het erover eens dat het gebrek aan onderwijs en scholing onaanvaardbaar is. Want onderwijs is de sleutel tot een goede start in het leven. Onderwijs is cruciaal voor de opbouw van samenlevingen en voor de ontwikkeling van het individu. Die ontwikkeling is een voorwaarde voor volwaardige participatie van het individu in de samenleving.  Extra belangrijk is participatie van meisjes in het onderwijs. Het belang van vrouwen voor de opvoeding van hun kinderen leidt ertoe dat een investering in onderwijs aan meisjes een investering is in een heel gezin.

Ook in Nederland is onderwijs erg belangrijk.

Investeren in Nederland in onderwijs is natuurlijk niet minder belangrijk dan investeren in onderwijs in ontwikkelingslanden. Al wil je accountant, chiropractor, dierenarts, dokter of piloot worden dan is geen goede vooropleiding heel erg belangrijk. In Nederland heeft ook ieder kind recht op onderwijs en via deze website willen wij dat graag naar voren laten komen.

Recht op Onderwijs Amsterdam